Lekce angličtiny probíhají online | Kvalifikovaná lektorka Lada Horná | Volejte 773 626 974

3 hlavní pilíře pro Váš úspěch v angličtině

Co musíte vědět před tím, než začnete s angličtinou, abyste brzy dosáhli perfektních výsledků?

Znám příliš mnoho lidí, kteří se již angličtinu úspěšně naučili, abych věřila rozšířenému omylu, že snad někdo může být „hloupý na jazyky“ nebo že musíte mít „buňky na jazyky“. To je hloupost! Stejně tak mi prošla „pod rukama“ řada těch, kteří se před tím léta trápili, a nedařilo se jim, než se to zlomilo.

Nemusíte ještě věřit, že to JDE! Lze na sobě tak efektivně pracovat (nikoliv však se-dřít) a již brzy se zbavit překážek (pohodlně). Funguje to tak dobře, že známky ve škole se lepší, dospělí začínají plynule konverzovat, mnozí zapomínají, co je to ostych a stávají se mluvčími na své vlastní úrovni, maturity a zkoušky jsou absolvovány. Děje se to každý den, vím to, protože mám to štěstí být u toho!

Angličtina se dá poměrně rychle ovládnout, jakmile máte vlastní funkční systém. Zapomeňte na nudné biflování. Angličtinu může hravě zvládnout každý, v každém věku. I Vy můžete tuto cennou dovednost získat. A máte na to dokonce talent od narození! Kdybyste i Vy neměli talent na jazyky, tak dnes neumíte ani česky či slovensky, ani byste nemohli číst tyto řádky!

Díky letitým zkušenostem nejen se studenty vím, že úspěch v angličtině stojí na třech základních pilířích, kterými jsou MOTIVACE + ČAS + INVESTICE. Jak to spolu souvisí?

Efektivně vynaložený čas a moudře investované peníze jsou základem Vašeho úspěchu v angličtině. Skutečný a trvalý úspěch ale stojí ještě na třetí noze – a tou je silná vnitřní motivace!

mpc

Prvním pilířem je vaše vnitřní motivace

K otázkám času a peněz se vrátíme později, nejprve se společně zamyslíme nad Vaší motivací. Znáte svou vlastní motivaci? Proč je právě pro Vás angličtina tak důležitá? A co je vlastně skutečná motivace? Hned se na to podíváme…

Krásným opisem slova motivace je “motiv k akci”, neboli důvod něco udělat nebo vytrvale konat. Motivace je Vaše PROČ. Pokud víte proč, potřebujete už jen nejrychlejší možnou osobní strategii, jak na to.

Jednoduše, kým se chcete stát?

Z běžného pracovníka – Lídrem či kvalifikovaným profesionálem >>
Ze zaneprázdněného studenta – Úspěšným absolventem >>

Z pouhého snílka – Odvážným cestovatelem >>

Z neznalého nemluvky – Anglickým „mluvčím“ >>

  • 100% ÚSPĚŠNOST STUDENTŮ

    100% mých studentů dokončilo maturitní zkoušku z angličtiny s výborným či chvalitebným prospěchem. Chcete být mezi nimi? Kontaktujte mne co nejdříve