Lekce angličtiny probíhají online | Kvalifikovaná lektorka Lada Horná | Volejte 773 626 974

Trénink a výuka na míru vždy vychází z Vašich konkrétních požadavků, jazykové úrovně a časových i finančních možností.

Ať už se jedná o individuální trénink anebo skupinkovou výuku – vždy sleduji Váš hlavní cíl - z jakého důvodu se anglicky učíte a za jakým cílem směřujete.

K efektivnímu naplnění Vašich cílů hledám a vybírám optimální cesty a výukové prostředky, stejně jako využívám svého přirozeného talentu kouče.

Z praxe soukromého lektora angličtiny vím, že studenti, kteří svých cílů dosahují, mají jedno společné. A tím je skutečný zájem se anglicky naučit. A to je současně jediná podmínka výuky angličtiny u mne.

Jaký typ studenta jste?

"Jsem rozhodnutý mít angličtinu jako běžnou součást mého života"

Mám studenty, kteří se na počátku pevně rozhodli, docházejí na výuku pravidelně a postupují systematicky krok za krokem díky mé pomoci, společným konverzacím, podpůrným knihám, nahrávkám a internetu.

"Potřebuji překonat počáteční jazykovou krizi"

Řada mých studentů si prošla určitou počáteční krizí. Začali, ale pak buď hodiny vynechávali nebo měli pocit, že to nezvládnou. Ovšem po nějaké době (cca 2-3 měsících), s prvními viditelnými výsledky dosáhli určité pravidelnosti. Zaměřili jsme se tedy na stěžejní strategii a díky společné vytrvalosti počáteční krizi překonali a jazykové znalosti a dovednosti šly rázem znatelnými kroky kupředu.

"Jsem pracovně vytížený, ale angličtinu potřebuji"

Mám studenty - velmi pracovně vytížené, kteří si ve svých většinou velmi zodpovědných pozicích obtížně hledají čas na přípravu. Ale z určitého důvodu angličtinu potřebují. Pro ně pak sestavuji specielní hodiny přesně zaměřené na potřeby vyplývající z jejich pracovní pozice, takže výukou angličtiny takříkajíc zabijí 2 mouchy jednou ranou - naučí se anglicky - postupují v gramatice, rozmluví se - a přitom zvládají slovní zásobu vhodnou právě pro jejich pracovní uplatnění.

"Potřebuji angličtinu jen na úspěšné složení zkoušky"

Jsou studenti, kteří svého cíle - např. maturity, přijímaček či pracovního pohovoru již dosáhli a které v současné době neučím. Všichni své zkoušky, na které se se mnou připravovali, úspěšně zvládli a mají u mne stále dveře otevřené. Mohou se kdykoliv rozhodnout navázat a pokračovat ke zvládnutí dalších jazykových met.

"Potřebuji nárazovou výuku angličtiny"

Může se stát, že potřebujete naučit určitou látku narychlo, například určitá slovíčka, gramatiku či tématický okruh. Domluvme se, co je potřeba, kolik hodin a jaké časy dokážeme sladit a výuku můžeme realizovat velmi rychle!

V tomto případě je potřebné přesně vědět, co potřebujete a nejlépe, když přinesete i své materiály – např. knihu, ze které se ve škole učíte, či sdělíte předem její přesný název a kapitolu, kterou potřebujete probrat.

Samozřejmě je pro Vás daleko efektivnější např. absolvovat pět hodin v průběhu pěti týdnů než v průběhu pěti dnů, aby zapamatování bylo trvalejší. Ale to je na Vašem rozhodnutí, kterému vyjdu maximálně vstříc v době, kdy budete angličtinu potřebovat.

"Hledám osobní výuku angličtiny"

Vyučuji dle konkrétní domluvy osobně doma případně u Vás či na jiném domluveném místě.

"Hledám on-line výuku angličtiny přes Skype"

Vyučuji často i přes Skype a výuka je naprosto běžná jako „face to face“, jen na větší vzdálenost. Je možné se vidět přes webovou kameru, ale není to rozhodující – v případě bez kamery se v podstatě učíte zároveň navíc i anglicky telefonovat.