INFO K SITUACI - anglická výuka a kurzy probíhají i nadále v online podobě přes skype a další aplikace