Lekce angličtiny probíhají online | Kvalifikovaná lektorka Lada Horná | Volejte 773 626 974

Klade Ti život pod nohy samé překážky?

Překážky nejsou proti Tobě,
jenom Tě někam jemně směřují.

Je důležité nepohlížet na to,
co Ti stojí v cestě,
jako na svého nepřítele.

Protože ona překážka může být
právě Tvůj „nejlepší přítel“,
který Tě posílá oklikou,
abys naopak nenarazil do toho,
co by mohlo být Tvým největším kámenem úrazu.

Takže vyjadřuj svou vděčnost čemukoliv,
co se Ti zdá,
jako by bylo „v opozici“ proti Tobě.

Všechny věci ve Tvém životě se totiž dějí pro Tvé dobro.
V tomto naprosto a zcela důvěřuj Bohu.

Překlad Lada Horná

Obstacles are not opposing you,
but merely and gently re-routing you.

It is important not to view that
which stands in your way as your ‚enemy‘.

It can often be your best friend,
sending you on a detour that takes you around
what could have been your biggest stumbling block.

Send a word of gratitude, then,
for anything that seems to be ‚opposing‘ you now.
All things in life happen for good.

Trust God about that.

Originál Neale Donald Walsch

  • 100% ÚSPĚŠNOST STUDENTŮ

    100% mých studentů dokončilo maturitní zkoušku z angličtiny s výborným či chvalitebným prospěchem. Chcete být mezi nimi? Kontaktujte mne co nejdříve