Lekce angličtiny probíhají online | Kvalifikovaná lektorka Lada Horná | Volejte 773 626 974

Living From Your Soul Course

Americký spisovatel Neale Donald Walsch je i ve svých více než 70 letech velmi aktivní činorodý člověk, který v současné době využívá veškeré možnosti moderních  technologií k tomu, aby rozšířil poselství svých  knih inspirovaných Bohem do celého světa. Pořádá kurzy, besedy, meditace, neúnavně radí a koučuje lidi, píše další knihy a inspiruje další filmy.

Sama jsem se v roce  2013 a 2014  zúčastnila 1. a 2. ročníku  Walschova 2 měsíčního kurzu s názvem Living From Your Soul, vysílaného v angličtině z USA.

Samotný kurz trval 9 týdnů a měl několik částí, které se pravidelně v každém týdnu opakovaly. Postupně byla uvolňována videa s daným probíraným tématem, k tomu to samé v písemné podobě a z každé lekce pak otázky k procvičení a prověření, zda byla daná látka dobře pochopena.

Zároveň k tomu byla zpřístupněna webová stránka, kde byla kromě veškerých materiálů k dispozici zprovozněna on-line diskuse – něco na způsob zápisníku příspěvků a také bezprostředního chatu. Dostali jsme přesný návod, jak se na stránkách orientovat, každý si mohl vytvořit svou vlastní stránku informací o sobě, založit si skupinu diskutujících anebo se přidat k nějaké jiné, přispívat do společného diskusního fora a také dávat různé dotazy přímo Nealu Donaldu Walschovi.

Každý týden měl kurz 2 části. Nejdříve bylo uvolněno jedno video  s daným tématem a následovalo sdílení poznatků mezi lidmi celého světa ve skupinkách a o 4 dny později pak živá diskuse Neala Donalda Walsche s lidmi z různých zemí, kteří se přímo živě dotazovali na různé věci. A po živé diskusi s autorem opět následovala  řízená diskuse ve skupinkách mezi lidmi navzájem.

K diskuzím docházelo ale také velmi často v celkem 19 skupinách vytvořených na společných webových stránkách a také přímo v on-line čase na chatu, mnozí jsme si mezi sebou vyměnili skypové a emailové adresy, takže se rozvinuly i zajímavé osobní emailové či skupinkové skypové diskuse, které v podstatě ani po ukončení vlastního kurzu neskončily.

Kurz Living From Your Soul obsahoval tyto části:

 1. Objevení své Duše
 2. Porozumění, o čem Život opravdu je
 3. Odstranění komplikovanosti Života
 4. Navázání kontaktu se svou Duší
 5. Zvládnutí každodenních Životních výzev
 6. Ukončení hněvu, odporu a starostí
 7. Vytvoření své vlastní vnitřní reality
 8. Být klidný a spokojený v každém okamžiku
 9. Zůstat spojen se svou Duší každý den

Prvního kurzu se účastnilo prokazatelně  507  a ve druhém kole již  2.209  lidí z celého světa v podstatě ze všech běžně obydlených kontinentů.

Living From Your Soul Course – a já

Kurz jako takový byl hodně náročný. Vlastní školení probíhalo mezi 2. a 4. hodinou ranní středoevropského času, jedna lekce obsahovala zhruba hodinu poslechu a cca 20 stránek tištěného textu plus 2 stránky úkolů na promyšlení, zpracování, prodiskutování…..
Bylo potřeba hned ze začátku spojit angličtinu a znalosti a dovednosti práce s internetem, orientací na zprvu neznámých webových stránkách, naposlouchat návody k tomu, jak si vše na webových stránkách nastavit, zpřístupnit telefonické či skypové volání tak, abychom mohli veškerých nabízených možností využít a samozřejmě zrealizovat to vše v praxi u svého počítače.

Pak následoval vlastní kurz. Celkem 9 hodin poslechu a téměř 200 stránek anglického textu. Protože se obsahově jedná o určitou formu filozofie, mnohdy jsem přemýšlela nad slovíčky, které překladače ani slovníky neznají,protože na některé pojmy slova v podstatě neexistují a Neale Donald Walsch si je ve svých knihách často vymýšlí a používá slova naprosto nová, aby vystihl zcela novou či neobvyklou myšlenku. Naopak jiná slova se zase dala přeložit 2 českými výrazy, které v češtině znamenají 2 různé významy….Takže zvládnout těch 200 stránek neobvyklého textu s neobvyklými myšlenkami nebylo opravdu jednoduché. Mnohdy jsem měla pocit,že tomu dobře rozumím, ale jakmila jsem vzala do ruky úkoly a snažila se je splnit a vlastními slovy vystihnout podstatu, ukázalo se, že to nebude tak jednoduché.Bylo to zajímavé pozorovat v osobních diskuzích – jak jsme si někdy lidé z různých zemí nerozuměli a divili se navzájem, jak a proč si nerozumíme….
Ale většinou jsme dokázali jinými slovy myšlenku vystihnout, takže jsme si nakonec porozuměli.

Pro mne Living From Your Soul Course znamenal velmi moc:

 • potvrzení, že Walschovy knihy opravdu oslovují celý svět
 • praktické odzkoušení, jak on-line vzdělávání, které v té době přicházelo do České republiky, bylo již ve vyspělém světě propracované
 • možnosti komunikace, které současná technika nabízí a které jsou v podstatě neomezené
 • poznání, že spojení myšlenkového obsahu a vyspělé techniky dokáže seznámit a spojit naprosto běžné lidi na celém světě
 • poznání, že tito lidé žijí podobný život a mají podobné starosti a radosti jako my tady, že milují přírodu, že si pomáhají navzájem a že mají zájem žít v  míru a rozvíjet se jako osobnosti vlastního života
 • praktické poznání, že angličtina je vskutku celosvětový jazyk a že lidé, ač mají různé výslovnosti a jsou na odlišných úrovních anglických znalostí se dokážou spolu pobavit, pokud chtějí a pojí je nějaký společný zájem či společné téma

Jsem ráda, že jsem  Living From Your Soul Course absolvovala a že jsem tak navázala nový kontakt se svým oblíbeným spisovatelem Neale Donaldem Walschem a získala díky němu několik přátel z mnoha koutů světa, ke kterým bych se jinak neměla šanci dostat.

V Bělé dne 4. 9. 2015

 • 100% ÚSPĚŠNOST STUDENTŮ

  100% mých studentů dokončilo maturitní zkoušku z angličtiny s výborným či chvalitebným prospěchem. Chcete být mezi nimi? Kontaktujte mne co nejdříve