Lekce angličtiny probíhají online | Kvalifikovaná lektorka Lada Horná | Volejte 773 626 974

Máš pocit, že teď o něco přicházíš?

It could seem like
you are losing something right now,
but do not be fooled.
This is simply
a turnaround orchestrated by your Soul.

Even before this, you were.
And even after all this passes away,
you will be.

All the Rest Of It is stuff and nonsense.
The accoutrement.
The flora and fauna.
Pretty, perhaps.
Shiny and sparkling, perhaps.
But having nothing to do with anything.

Let it go.
Release it.

If it was not supposed to be removing itself
from you now,
it would not be doing so.
It will never return to you in this exact form,
and it is not intended to.

If it returns at all,
it will be in a higher form.
That is the purpose of its leaving.

All of life only improves itself.
It can’t do anything else.
This is called evolution.
Trust it.

And now, smile.
Tomorrow is coming!
Tomorrow is coming!

Neale Donald Walsch

Možná máš právě pocit,
jako bys teď něco ztrácel.

Ale nenech se zmást.
Je to jen obrat řízený Tvou Duší.
Byl jsi předtím a budeš i potom,
i po tom, co to z Tvého života zmizí.

Všechno ostatní je nesmysl.
Nezbytný doplněk.
Flóra a fauna. Možná.
Něco zářivého a třpytivého, asi.

Ale nemá to vůbec nic společného s ničím jiným.
Nech to být. Propusť to.

Kdyby to nemělo z Tvého života odejít,
nestalo by se to.
A ani v této podobě se to k Tobě už nikdy nevrátí.
A ani to tak nemá být.
A pokud by se to k Tobě vůbec někdy vrátilo,
mělo by to už jinou, podstatně vyšší formu.

Protože to je tím pravým důvodem
jeho současného odchodu.

Všechno v životě se zdokonaluje.
Nemůže se dít nic jiného.
Říká se tomu evoluce.
Věř tomu.

A teď se usměj.
Přichází zítřek.
Přichází zítřek!

Díla N. D. Walsche sleduji již téměř 20 let. Zejména poslední 3 roky jsem s panem Walschem více v kontaktu, kdy jsem s jeho svolením začala překládat a šířit jeho denní inspirace… a tím obohacovat životy desítek dalších lidí.

V roce 2013 jsem jako první Čech prošla 9-týdenním on-line kurzem „Living From Your Soul“ přímo u pana Walsche. Také díky tomu jsem v lednu 2016 vydala knihu inspirovanou jeho myšlenkami s názvem Nápady jsou Bůh, který Ti říká „AHOJ!“

  • 100% ÚSPĚŠNOST STUDENTŮ

    100% mých studentů dokončilo maturitní zkoušku z angličtiny s výborným či chvalitebným prospěchem. Chcete být mezi nimi? Kontaktujte mne co nejdříve