Lekce angličtiny probíhají online | Kvalifikovaná lektorka Lada Horná | Volejte 773 626 974

Občas se stane, že někdo potřebuje naučit určitou látku narychlo. Domluvíme se, co je potřeba, kolik hodin a jaké časy dokážeme sladit a výuka proběhne.

V tomto případě je potřebné přesně vědět, co student potřebuje a nejlépe, když přinese i své materiály - např. knihu, ze které se ve škole učí, či sdělí předem její přesný název a kapitolu, kterou potřebuje probrat.

Samozřejmě je pro studenta daleko efektivnější např. 5 hodin odučit v průběhu 5 týdnů než v průběhu 5 dnů, aby zapamatování bylo trvalejší. Ale to je na rozhodnutí studenta, já vyjdu maximálně vstříc jeho požadavkům v době, kdy přijde.

Napište mi prosím pár informací o Vás na Lada.Horna@seznam.cz

  • Jaká je (odhadem) Vaše úroveň angličtiny?
  • Jaká je konkrétní potřeba a v jakém časovém horizontu?
  • Případně, jaká je Vaše dosud používaná učebnice?