Lekce angličtiny probíhají online | Kvalifikovaná lektorka Lada Horná | Volejte 773 626 974

Oh my God! Anglické knihy za dolar v Ashlandu

Destinace Ashland. Druhý den na místě. 20 dní do setkání s Nealem D. Walshem a jeho ženou.

Jsem na průzkumu Ashlandu. Potkávám knihkupectví. Oh my God! Anglické knihy za dolar. Sem raději nebudu moci chodit často, neboť váha zavazadla bez poplatku je u letadla omezená.

hory

Odcházím se třemi knihami, z nichž jedna mne přitáhla jako magnet. Znám ji v češtině, je to stručný krásný a poučný příběh. Česky jsem ho kdysi přečetla za hodinu. No anglicky mi to trvá jeden den.

Přemýšlím nad tím, jakou formou jej zprostředkovat svým studentům a jak z něj pro ně vytěžit co nejvíc. Jsou tam hodně dobrá praktická slovíčka, použitelná v běžném každodenním životě pro řešení nejobyčejnějších problematických situací.

A tak je po odpolední vycházce nápad na světě a večer načrtnuto základní schéma osvojení a způsobu zapamatování si užitečných větných spojení. Dva v jednom – úžasné.

  • 100% ÚSPĚŠNOST STUDENTŮ

    100% mých studentů dokončilo maturitní zkoušku z angličtiny s výborným či chvalitebným prospěchem. Chcete být mezi nimi? Kontaktujte mne co nejdříve