Lekce angličtiny probíhají online | Kvalifikovaná lektorka Lada Horná | Volejte 773 626 974

Počkej do zítřka!

How bad things may look right now means nothing.
It’s how good you know
they can look with God’s help that counts.

Life has a habit of changing itself
completely around in 24 hours.
Heck, in 24 minutes sometimes.

Don’t you dare give up on Tomorrow
because of the way things look Today.

Don’t even think about it!

Neale Donald Walsch

Jak špatné se Ti některé věci zdají být právě teď,
to nemusí vůbec nic znamenat.

Jde o to, jak dobré by být mohly,
pokud budeš počítat s Boží pomocí,
jak určitě dobře víš.

Život má ve zvyku se změnit úplně během 24 hodin.
Sakra, někdy i během 24 minut.

Neodvažuj se vzdát se svého Zítřka jen kvůli tomu,
jaké se Ti zdají být věci právě Dnes!

Ať Tě to ani nenapadne!

  • 100% ÚSPĚŠNOST STUDENTŮ

    100% mých studentů dokončilo maturitní zkoušku z angličtiny s výborným či chvalitebným prospěchem. Chcete být mezi nimi? Kontaktujte mne co nejdříve