INFO K SITUACI - anglická výuka a kurzy probíhají i nadále v online podobě přes skype a další aplikace

Vaše údaje jsou nyní potvrzeny, děkuji Vám!

Užijte si dnešní inspiraci.

Další Vám přijde přesně za týden, máte se nač těšit!

- Lada Horná