Lekce angličtiny probíhají online | Kvalifikovaná lektorka Lada Horná | Volejte 773 626 974

Níže si můžete vytvořit Váš vlastní účet do mé studentké sekce. Jako Username zvolte Vaše JmenoPrijmeni (bez diakritiky, bez mezery). Zvolené heslo musí obsahovat 8 znaků, a velké i malé písmena.

[ultimatemember form_id=1903]