Lekce angličtiny probíhají online | Kvalifikovaná lektorka Lada Horná | Volejte 773 626 974

Uspěšné vykročení do roku 2018

aneb průvodce aktuální nabídkou – hlavně, ale nejen angličtiny – prostřednictvím mého Facebooku

Připojte se k ménu Facebooku

  • 100% ÚSPĚŠNOST STUDENTŮ

    100% mých studentů dokončilo maturitní zkoušku z angličtiny s výborným či chvalitebným prospěchem. Chcete být mezi nimi? Kontaktujte mne co nejdříve