Lekce angličtiny probíhají online | Kvalifikovaná lektorka Lada Horná | Volejte 773 626 974

V podstatě veškerá moje výuka je výuka na míru dle konkrétních požadavků, jazykové úrovně, časových i finančních možností studenta.

Ať už se jedná o individuální anebo skupinkovou výuku – vždy sleduji hlavní cíl studentů, z jakého důvodu se u mne anglicky učí a za jakým cílem směřují.

Já k efektivnímu naplnění těchto cílů hledám a vybírám pro ně optimální cesty a výukové prostředky a využívám k tomu svého přirozeného talentu kouče.