INFO K SITUACI - anglická výuka a kurzy probíhají i nadále v online podobě přes skype a další aplikace

  • video
  • osobní
  • on-line
  • individuální
  • skupinová