Lekce angličtiny probíhají online | Kvalifikovaná lektorka Lada Horná | Volejte 773 626 974

Kdo je Neale Donald Walsch

lada-horna-neale-donald-walschNeale Donald Walsch - www.nealedonaldwalsch.com - je celosvětově uznávaný americký spisovatel, autor slavných Hovorů s Bohem a následných knih.

Je autorem inspirativních citátů, které pravidelně překládám a které nyní můžete dostávat zdarma i v českém jazyce.

První kniha N.D.W. se mi dostala do ruky v roce 1998 a přečetla jsem ji, stejně tak jako všechny ostatní, takříkajíc jedním dechem. Myšlenky obsažené v těchto knihách jsou natolik silné a oslovující, že jsem si musela zjistit další informace o autorovi a dopátrala se tak k jeho širokým aktivitám, oslovujícím lidi na celém světě, již více než dvě desítky let.

Knihy:

 • Hovoy s Bohem 1, 2, 3
 • Hovory s Bohem pro mladé
 • Hovory s Bohem - otázky a odpovědi
 • Malá duše a Slunce
 • Přátelství s Bohem
 • Přijímání Boha
 • Nová proroctví
 • Kniha o plném a správném životě
 • O lidských vztazích
 • Poslové světla
 • Bohatství spokojeného života
 • Tak se změň
 • Upřímností k Bohu
 • Co si Bůh přeje
 • Bůh, na kterého čekáme
 • Chvíle Boží milosti
 • Návrat domů k Bohu
 • Šťastnější než Bůh
 • Život je změna a změna je život
 • Bouře před klidem
 • Jediné, na čem záleží
 • Co řekl Bůh - 25 klíčových poselství hovorů s Bohem, která změní svět i váš život
 • Hovory s Bohem - kompletní vydání trilogie v 1 svazku
 • Hovory s Bohem - pracovní kniha
 • Boží poselství světu - Chápete mne úplně špatně 
 • Malá kniha života - to nejlepší z Hovorů s Bohem
 • Hovory s Bohem 4 - probuzení ohroženého druhu
 • Kde se potkává Bůh s medicínou 
 • Malá Duše a Země
 • The Essential Path: Making the Daring Decision to be Who You Truly Are
 • The Mother of Invention: The Legacy of Barbara Marx Hubbard and the Future of YOU
 • Conversations with God for Parents: Sharing the Messages with Children
 • The God Solution: The Power of Pure Love 

Film: Hovory s Bohem

Film Hovory s Bohem (přehrát zde) je poutavým, laskavým, ale silným autobiografickým příběhem člověka, samotného spisovatele, který se díky nepředvídatelnému úrazu dostal až na úplné dno svého života. A ve chvíli nejvyššího zoufalství si začal klást otázku: „Proč? Proč se mi to všecko v životě děje?“ A stala se mu naprosto nečekaná věc - začal dostávat odpovědi. Ty odpovědi si zapisoval a tak to všechno vlastně vzniklo.

Denní inspirace:

Na webových stránkách Neale Donalda Walsche (www.nealedonaldwalsch.com) jsem si požádala o zasílání denních inspirativních citátů, které již od 30.7.2012 pravidelně odebírám a překládám. Pět citátů, pět myšlenek k přemítání, pět překladů do češtiny týdně.

Protože znám knihy i přednášky tohoto spisovatele opravdu velmi dobře, vím, jak myslí, vím, jaká poslání sděluje, takže tyto denní citáty překládám s cílem co nejlépe vystihnout stěžejní a podstatnou myšlenku a nejde mi samozřejmě o doslovný překlad.

Korespondence a setkání s Nealem D. Walschem

Jelikož jsem s pracovním týmem Neala Donalda Walsche v pravidelném kontaktu, požádala jsem si o svolení k překladu a zveřejňování Denních inspirativních emailů a dostalo se mi laskavého svolení samotného autora:

Neale Donald Walsch Support (support@nealedonaldwalsch.com)
 Re: Neale Donald Walsch - Contact Us: Question
 10. 4. 2013, 0:03:17

Dear Lada ~

Thank you so much for contacting us. It is wonderful to know that you are 
translating and posting the Daily Inspiration emails in Czech. The material 
is not copyrighted, and Neale appreciates every effort to put this material
out into the world to touch even more people.

Blessings,
The Walsch Support Team
Support@nealedonaldwalsch.com
Please visit: CWGPortal.com

On Sun, Mar 10, 2013 at 5:21 PM, <Lada.Horna@seznam.cz> wrote: A Contact Us message from Lada (Lada.Horna@seznam.cz) 
was received at: 03/10/2013 08:03:13 pm
Neale Donald Walsch Support (support@nealedonaldwalsch.com)
 Re: Neale Donald Walsch - Contact Us: Question
 10. 4. 2013, 0:03:17

Milá Lado,

děkujeme Ti moc za to, že jsi nás kontaktovala. Je báječné vědět, 
že překládáš a odesíláš Denní inspirační emaily v České republice. 
Tento materiál není chráněn autorskými právy a Neale oceňuje veškeré 
úsilí dát tento materiál do světa tak, aby se 
dotkl ještě více lidí. S požehnáním

Podpůrný tým Neala Donalda Walsche 
Support@nealedonaldwalsch.com 
Prosím navštivte:  CWGPortal.com V pondělí 10.3.2013 v 5:21 odpoledne, <Lada.Horna@seznam.cz> napsala: 
Zpráva od Lady (Lada.Horna@seznam.cz) byla obdržena: 
03/10/2013 08:03:13 večer

Co se týká mého setkání s Nealem Donaldem Walschem, patřím mezi ty šťastné, kteří jsou s ním elektronicky v kontaktu.

2016 Osobní setkání s Nealem D. Walschem

Navíc v červenci roku 2016 jsem se jako zřejmě historicky 2. zástupce České republiky s ním osobně setkala na početně nevelké privátní akci zvané Homecoming spolu s dalšími 9 lidmi celého světa http://www.nealedonaldwalsch.com/Homecoming

Byl to pro mne, stále je a navždy již bude opravdu nezapomenutelný a vyjímečný zážitek.
Celé pětidenní setkání se konalo přímo v domě Neala Donalda Walsche v Ashlandu, v Oregonu v severozápadní části Ameriky.

Ashland je nádherné městečko s cca 21 000 obyvateli na úbočí monumentálního Kaskádového pohoří, proslulé mimo jiné každoročním půlročním shakespearovským divadelním festivalem Ashland Shakespeare Festival. https://www.osfashland.org,

Festival o kterém jsem původně vůbec nevěděla, ale který jsem si samozřejmě během celkem jednoměsíčního pobytu, ač původně zcela neplánovaně báječně užila.

Velmi známý je také Lithia Park - rozsáhlý park, přecházející postupně lesoparkem do hustých lesů a kopců Kaskádového pohoří s nadmořskou výškou zde kolem 1 500 m. https://en.wikipedia.org/wiki/Lithia_Park

Využila jsem možnosti ubytování přímo v domě Neala Donalda Walsche a měla jsem dokonce takové štěstí, že jsem spala hned v sousedním pokoji vedle pokoje Neala a jeho ženy básnířky Em Claire. https://emclairepoet.love

Každý den tohoto pětidenního setkání jsme se sešli ráno nejdříve u chutné snídaně a pak v prostorném obývacím pokoji s nádhernou vyhlídkou na Kaskádové pohoří a povídali si na volná témata, která jsme si mohli vybrat. Padalo hodně otázek týkajících se ať už partnerského či pracovního soužití, mezinárodní situace i politiky, přírody a vlivu lidí na ni a samozřejmě našeho vztahu s Bohem a vesmírem a naopak a také otázky žití, umírání a smrti.

Pamatuji si, že zrovna v té době se ve Francii stala hrozná věc, kdy nějaký terorista najížděl úmyslně dodávkou do lidí podél cesty a mnoho z nich jih zabil a zranil. Hovořili jsme i o tomto asi třetí den našeho setkání.

Říkala jsem Nealovi, že například tato situace je pro mne osobně velmi těžko pochopitelná, že i takovýto člověk je Bohem milován a že itakovýto člověk je Andělem přicházejícím do života lidí, které zabil a dalších, které připravil o děti, sourozence, rodiče, přátele či známé. Že jeho čin vyvolá další odvetné reakce, zarmoutí či rozzlobí spoustu lidí po celém světě a že mnozí z nich nějak budou reagovat. Někdo si popláče, někdo se pomodlí, někdo se rozhodne aktivně s terorismem bojovat, někdo vydá nová opatření a někdo se třeba pomstí na někom dalším úplně nevinném. Vyvolá to další a další reakce.

Jak může i takového člověka mít Bůh rád? - ptala jsem se nevěřícně.

Neale mi odpověděl, že základem úplně všeho je láska. I za tímto hrozným činem je někde na pozadí láska. Může to být láska ke svému náboženství, může to být láska ke své rodině, o kterou třeba ten člověk z jakéhokoliv důvodu přišel, může to být láska ke svému národu či k sobě samotnému, ke své odvaze něco takového "dokázat".

A co ti lidé, kteří po těch nevinně zemřelých zůstali? A co ti lidé okolo? Jak ti k tomu přijdou? - ptala jsem se dál.

Neale odpovídal na každou otázku vždy po velmi pečlivém uvážení a ze široka. Ten řidič jim dal příležitost projevit to nejlepší, co v nich je. Ochotu a schopnost pomoci, projevit soucit, nabídnout a realizovat pomoc, uvědomit si, co je v životě opravdu důležité a co nepodstatné, pochopit, že je třeba žít naplno každičký den a milovat lidi kolem sebe a že je třeba umět i lásku dávat i umět ji přijímat....

Ten večer jsem si vypůjčila jeho knihu The Little Soul and The Sun - Malá duše a Slunce . Všude v domě byly totiž rozloženy jeho knihy a mohli jsme si je volně půjčovat ke čtení. Četla jsem ji několikrát dlouho do noci a tam v ní vlastně vysvětlení i této situace bylo. Tam jsem vlastně tu malou útlou knížečku poprvé pochopila.

Některé věci my lidé opravdu velmi těžce chápeme, protože se na ně většinou díváme jen z úzkého lidského hlediska podle našich územně i časově aktuálních pravidel, zákonů, vír a zvyklostí. A zapomínáme, že jsme jen pouhou součástí jak přírody , tak i celého světa a celého vesmíru. Že neplatí jen zákony, které jsme zatím lidskými smysly, našimi mozky a moderní technikou a technologií poznali, pochopili a byli ochotni akceptovat, ale že platí i zákony daleko univerzálnější, dalekosáhlejší, vůbec nezávisející na nás a našem poznání.
Jsme součástí jediného velkého celku. Nejsme nad ničím a nejsme mimo něj.

Velmi příjemná setkání probíhala denně v dlouhých dopoledních i odpoledních blocích
a dostali jsme od Neala daleko více, než bylo vůbec v plánu programu.

Neale a Em spolu s dalšími dvěma pomocníky byli báječní a velmi vstřícní hostitelé, naše společná setkání jak při velmi chutných snídaních, obědech i večeřích a hlavně dopoledních i odpoledních besedách byla naplněna pohodou a velmi příjemnou empatickou a vstřícnou atmosférou.

Měla jsem možnost se skamarádit a strávit příjemné večery v restauraci s lidmi z Austrálie, Filipín a Holandska, měla jsem možnost podebatovat s čínskými dvojčaty, Kanaďankou, 2 lidmi z USA a jedním člověkem z Iránu. Všichni z nich byli něčím zvláštní. Dva z nich měli za sebou utrpení ze ztráty syna, 5 z nich mělo léčitelské schopnosti, další 2 pracovali s energiemi, další pomáhali postiženým dětem, jeden se aktivně účastnil řešení vojenských konfliktů v Asii a mnozí měli za sebou vážné peripetie se ztrátami a získáváním práce a dokonce jeden z nich, podobně jako Neale, prožil kus svého života na ulici jako bezdomovec...

Různé pohledy, různé zážitky, různé zkušenosti, různá místa, většina kontinentů, ostrovy….
Ale stejná ochota a vůle žit naplno, žít v souladu s platnými univerzálními zákony, a proto i učit se je chápat a používat v běžném každodenním životě.

Poslední večer byl nezapomenutelný. Sledovali jsme společně film Hovory s Bohem. V popředí na velké obrazovce Neale středního věku v době svého nejtěžšího období života na ulici jako bezdomovec a nemocný člověk a za námi Neale jako starší pán obdarovaný nevšedním poznáním. Následná společná beseda o filmu, o jeho životě , o tom, jak to všechno bylo v příšeří přicházejícího soumraku s Kaskádovými horami na pozadí, umocnila a završila tuto nevšední a neopakovatelnou atmosféru setkání s tímto báječným člověkem.

--

2013 a 2014 Living From Your Soul Course

Stala jsem se členkou a jedinou zástupkyní České republiky v 9-ti týdenním on-line kurzu Living From Your Soul Course, který probíhal od července do září 2013. Díky kurzu jsem navázala kontakt jak se spisovatelem samotným, tak několika lidmi opravdu z celého světa, které Walschovy knihy oslovily tak silně jako mne a kteří také začali žít v souladu s uváděnými čistými myšlenkami. Jinými slovy - v souladu se svou duší - v proudu - v rovnováze těla, mysli a srdce - v celkové harmonii.

Zúčastnila jsem se znovu stejného kurzu o rok později a získala tak další zkušenosti v komunikaci a výměně názorů s mnoha různými lidmi. Tentokrát se kurzu účastnilo již 2.209 lidí z celého světa. Více o Living from Your Soul Course zde

Přihlaste se zdarma k odběru pravidelných přeložených citátů N. D. Walsche do Vašeho emailu - vyplňte formulář v postranním panelu webu.

Rozhovor o mé cestě do Ameriky za Nealem D. Walschem